PROVÁDÍME V CENTRU ENERGY ZÁBŘEH A KLUBU ENERGY ŠUMPERK

Metoda umožňuje zjistit vhodnost či nevhodnost přípravků Energy pro konkrétního jedince připojením do měřicího okruhu. Podle naměřených odchylek od normálních hodnot lze snadno zjistit původ zdravotních problémů a rovněž optimální přípravek, vhodný k eliminaci příčiny obtíží.

DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC

JAKÉ JSOU VÝHODY ENERGETICKÉ DIAGNOSTIKY ORGANISMU PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC

Jde o neinvazivní metodu, která již v předstihu může odhalit funkční potíže v určitém orgánu. Má největší význam v prevenci, kdy je regenerace také nejúčinnější  a kdy lze spolehlivě odstranit příčinu poruchy funkce orgánu. Pokud se zdravý člověk nechá změřit minimálně 1x za půl roku u poradce, který využívá právě tuto metodu, nemusí mít obavy z nebezpečných chronických onemocnění.

Přístroj prokáže funkční poruchy ještě před projevením symptomů. Následné regenerační působení vytestovaného preparátu zabrání dalšímu rozvoji poruchy a vrátí funkci příslušného orgánu do normálních hodnot.

Pokud již klient vykazuje určité symptomy, Supertronic dokáže zacílit regeneraci přímo na původ onemocnění a organismus se vrací mnohem rychleji k normálu. I v případě těžkých a mnohdy neléčitelných postižení dochází alespoň k částečné nápravě během 6 až 9 měsíců řízené regenerace.

Jak dlouho bude regenerace trvat, závisí na hloubce postižení. U mladých lidí nebo u problémů, které se objevily v nedávné době, může dojít k nápravě už do 3 týdnů. Regeneraci lze většinou kombinovat s klasickou léčbou, neboť princip regeneračního působení je naprosto odlišný od působení klasických léčiv.

Existují některé výjimky, ty ovšem poradci Energy znají,  a vědí, který alternativní preparát v kterém případě použít.Metoda měření Supertronicem je určena k odhalování funkčních problémů,čímž se liší od lékařské diagnostiky, při níž se zjišťují organické poruchy a anatomické změny. 

Nelze tedy zaměňovat lékařskou diagnostiku s diagnostikou energetickou, která je její alternativou a klasickou medicínskou diagnostiku vhodně doplňuje.Cestou analýzy lze zjistit zdroj problémů, případně z čeho a proč postižení vzniklo, včetně zjištění stresu, jeho druhu a také jeho emocionální původ.

Měření Supertronicem je jediná běžně dostupná metoda, která dokáže rovněž vytestovat preparáty „nabité“ bioinformací (např. homeopatika, přípravkyEnergy).


JAK SUPERTRONIC  FUNGUJE

Přístroj vychází z  metody nazývané „elektroakupunktura podle Dr. Volla“ (EAV) a byl vyvinut a přizpůsoben pro potřeby poradců firmy Energy. Jde o elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže v přesně definovaných akupunkturních bodech měří momentální energetický stav orgánové akupunkturní dráhy, případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně. 

Laicky řečeno, zjišťuje,  jakým způsobem autonomní centra v mozku a v páteřní míše řídí činnost jednotlivých orgánů a jejich tkání. Umožňuje také přímé testování vhodnosti bioinformačních preparátů pro konkrétního člověka podle jeho momentální potřeby.

 
CO PŘÍSTROJ DOKÁŽE

Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně určit zdroj případných potíží. Je možné určit druh stresu, které enzymatické systémy nepracují na 100 %, zda nejde o poruchu vstřebávání v tenkém střevě a zároveň je možné odhalit i infekční stavy. 

Nejedná se o lékařskou diagnostiku, ale o zjištění funkčnosti jednotlivých systémů. Po této analýze je možné přímo vytestovat konkrétní preparát nebo kombinaci přípravků,vhodných k obnově funkce orgánu, k jeho regeneraci.

 
KDO MŮŽE ABSOLVOVAT VYŠETŘENÍ

Každý, bez ohledu na věk, pohlaví a druh onemocnění. Určité opatrnosti je třeba u lidí vysokého věku, neboť u nich jsou chronické stavy velmi zakořeněny a je potřeba počítat s dlouhodobou regenerací.

Měření nevadí ani lidem s kardiostimulátorem nebo těhotným ženám. Měření dětí je limitováno pouze velikostí prstů - lze je uskutečnit zhruba od 3 let. Mladší děti a zvířata je možné měřit a testovat přes prostředníka.

 
CO JE TŘEBA JEŠTĚ VĚDĚT

Samotný přístroj nemůže způsobit žádné problémy. Preparáty vybrané při testování však mohou při těžkých onemocněních přivodit přechodné zhoršení zdravotního stavu následkem odléčovací reakce, tzv. reverze.

Každý chronický problém se při léčbě nebo regeneraci vrací do svého akutního stadia, což může klient vnímat jako zhoršení stavu. Trvá však jen několik hodin, někdy dnů, ale každý poradce ví, jak tuto situaci řešit a případné potíže eliminovat nebo alespoň zmírnit. Přístrojem nelze měřit narušenou kůži.

Novinky

Wi-Fi

10.10.2018

Nyní v čekárně našich ordinací v Zábřehu můžete také zdarma používat Wi-Fi

Facebook


Zajímavé odkazy

Shi atsu Pavel Dohnal

 

 

Akce

Nabízíme:
-komplexní vyšetření zdraví na diagnostickém přístroji Sensitiv Imago za 1.000 Kč!Na vyšetření si rezervujte asi 2 hod. Vašeho času. 

Kde nás najdete


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2012 - 2022 Celomed