PROVÁDÍME V PROVOZOVNĚ ZÁBŘEH A KLUBU ENERGY ŠUMPERK

Kde Biostimul POMÁHÁ - naleznete níže

Osobní systém světelné terapie Biostimul pro vás vyrobila česká společnost Biotherapy, která se specializuje na profesionální i domácí péči o zdraví, krásu a vitalitu.
V podobě Biostimulu se vám dostává do ruky bezesporu jedna z nejperspektivnějších neinvazivních léčebných metod současnosti – terapie energií vysoce polarizovaného quasimonochromatického (dále jen q-monochromatické) diodového světla (fotonyx). Hlavním cílem této širokospektrálně působící léčebné metody je obnova funkce energeticky vyčerpaných buněk (tkání), přičemž právě pokles jejich energetického potenciálu je považován za jednu z hlavních příčin vzniku celé řady zdravotních obtíží.

Univerzálnost a léčebná účinnost Biostimulu je dána i jeho originální konstrukcí, která umožňuje plošné neinvazivní terapeutické působení jak na povrchu organizmu (např. na pokožku), tak i v hloubce až několika cm (např. na klouby a svaly).

K největším přednostem fotonyxu, ve srovnání s většinou léků, patří především absence jakýchkoliv nežádoucích vedlejších účinků a rizika předávkování. Uživatelé Biostimulu rovněž ocení, v porovnání s jinými fototerapeutickými přístroji, jednoduché a bezpečné použití (hravě zvládne i malé dítě), variabilní napájení s možností aplikace prakticky v každé situaci, vysokou odolnost spojenou s dlouhou životností a v neposlední řadě též nízké provozní náklady.

Hlavními oblastmi využití metody Fotonyx jsou:

 • Medicína
 • Sport
 • Kosmetika
 • Home Care (domácí terapie)
 • Veterinární medicína
 • Alternativní medicína


Hodně úspěchů při terapii s Biostimulem!

Biotherapy

Jak mi může Biostimul pomoci?
Systémy Biostimul lze využít při bolestivých a znětlivých stavech, pro podporu hojení a regenerace a posílení imunitního systému. Pomocí aplikace Biostimulu potlačíte bolest (např. bolest páteře, kloubů, bolest při poranění, bolest hlavy, zubů, menstruační bolesti, apod.), zánětlivé stavy (kožní nemoci, záněty kloubů, šlach apod.), urychlíte hojení ran, posílíte imunitní systém, podpoříte hezký a zdravý vzhled pokožky. To vše pro organismus přirozenými mechanismy.

Jak Biostimul působí?
Energie světla Biostimulu proniká do tkáně, kde vyvolává specifické změny. Zlepšuje prokrvení tkání a jejich výživu. Urychlují se metabolické pochody bez hromadění odpadních látek. Podněcuje se tvorba pro organismus důležitých látek, jako např. opioidů, které hrají důležitou roli v potlačování bolesti a likvidaci chorobných procesů. Naopak, tlumí se tvorba látek procházejících chorobné stavy. Zvyšuje se aktivita tzv. makrofágů nezbytných pro úspěšné hojení ran, a dochází k podnícení činnosti fibroblastů a tvorby kolagenu, které jsou základem pro hojivé pochody kožních štěpů a jizev, regeneraci pokožky. Významně se tak urychlují regenerační a hojivé procesy.

Čím se liší Biostimul od ostatních?
Biostimul využívá tzv. metody Fotonyx – specificky upraveného, vysoce účinného světla. Světlo je quasimonochromatické, tj. obsahuje jen jednu barvu , jejíž účinky se neruší s účinky barvy jiné (na rozdíl od přístrojů, kde je přítomno tzv. polychromatické světlo). Různé barvy totiž působí na náš organismus různě – stimulují jej nebo inhibují. Pokud je použito více barev najednou, jejich účinky se mohou rušit.
Světlo Biostimulu je „studené“, tkáň tedy neprohřívá a lze jej použít i k léčbě zánětlivých stavů.

Neublížím si, když přiložím Biostimul přímo na tělo?
Ne. Biostimul využívá studené světlo, tedy neprohřívá a nemůže nijak zranit. Biostimul můžete přiložit přímo na tělo, ale může tak při aplikaci dojít díky přirozené vlastnosti pokožky k jejímu zvlhčení – pod plochou se vytváří vodní film, který následně brání ideálnímu průniku světla. Druhým důvodem pro dodržení doporučené distanční vzdálenosti jsou i hygienická pravidla (zamezení znečistění aplikační plochy a tím možné rozšíření problému i na jiné části těla nebo na jiného uživatele).
Je lépe využít mobilního držáku, který Biostimul drží ve vzdálenosti 1-2cm od pokožky.

Jak dlouho mohu aplikovat?
Ideální doba aplikace je alespoň 10 minut denně. Čím častěji a déle ale budete aplikovat, tím bude efekt rychlejší. Nehrozí žádné riziko předávkování. Pouze energie, kterou může organismus využít je omezená. K dosažení optimálního účinku zcela postačuje dodržovat doporučené počty i délku aplikací pro jednotlivé indikace. Samozřejmě je třeba brát v úvahu i individuální potřeby jednotlivých uživatelů, avšak v případě chronických problémů použití 10 minut každé dvě hodiny denně nepřinese žádné podstatnější rozdíly nebo rychlejší efekt než použití pouze tří aplikací denně se šesti hodinovou přestávkou.

Při/po aplikaci cítím teplo/pálení/mravenčení, co to znamená?
Při aplikaci dochází k prokrvení dané oblasti. Následkem toho můžete pocítit jemné mravenčení, pálení, teplo, které toto zvýšené prokrvení způsobuje. Zlepšení mikrocirkulace pomáhá analgetickým a protizánětlivým mechanismům, tedy rychlé úlevě od potíží a rychlejšímu uzdravení.

Při/po aplikaci cítím zvýšenou bolest, jak postupovat dále?
Zejména při obtížích pohybového systému (bolesti klubů, páteře) může po aplikaci dojít ke zvýšené bolestivosti. Jde o prvotní reakci organismu na terapii a není třeba se jí obávat. V tomto případě je vhodné snížit intenzitu světla nebo zkrátit aplikační čas. V každém případě platí, při léčbě bolestí pohybového aparátu začněte s kontinuálním režimem. Postupně (za dva až tři týdny), pokud nedochází k nepříjemné bolesti, přejděte na režim pulzní. Po aplikaci vmasírujte BioGel.

Mohou Biostimul využívat děti?
Dětský organismus na léčbu světlem reaguje velmi rychle. U malých dětí volíme ale sníženou intenzitu a kontinuální režim.

Kde mohu Biostimul koupit?
Biostimul můžete zakoupit buďto od našich obchodních zástupců nebo přímo v pražské klientském centru společnosti Biotherapy na adrese Paříkova 5, Praha 9 – Vysočany. Samozřejmě si můžete objednat i zaslaní produktů společnosti Biotherapy přímo na Vaši adresu, a to buďto přímo v e-shopu Biotherapy nebo na tel. čísle: (+420) 777 724 335 nebo emailem: info@biotherapy.cz

Jaký je rozdíl mezi systémy Biostimul BS 102 a Biostimul BS 302?
Biostimul BS 102 je zjednodušená verze produktové řady osobních systémů světelné terapie společnosti Biotherapy. K jeho největším přednostem patří vysoká odolnost, jednoduché ovládání a nízké pořizovací a provozní náklady. Je do elektrické sítě.
Biostimul BS 302 obsahuje integrované akumulátory, které umožňují aplikaci přístroje i bez připojení k elektrické síti v celkové délce 4 hodiny. Přístroj má zvýšenou účinnost (díky využití 100Hz technologie v quasikontinuálním a variabilní frekvence v pulzním režimu, která postupně střídá frekvenci v rozsahu od 10 do 2 Hz).

Mohu používat Biostimul současně s jinou léčbou?
Ano. Výhodou léčby Biostimulem je možnost kombinace s dalšími léčebnými postupy (dieta, rehabilitace, léky, koupele, používání obvazů, mastí apod.).
Výjimkou je onkologická léčba. Obezřetnost je na místě i v případě užívání tzv. fotosenzibilizujících léků, které zvyšují vnímavost ke světlu. Po dobu užívání těchto léků léčbu Biostimulem vynechejte.

Kde Biostimul využívají?

Biostimul má velmi široké spektrum využití. Využívá se zejména v oblastech: dermatologie, rehabilitace, ortopedie, revmatologie, lázeňství, péče o seniory, sportovní medicína, praktické lékařství, pediatrie, gynekologie a porodnictví, ORL, plastická chirurgie, stomatologie, veterinární medicíně.


Léčba elektromagnetickým zářením v rozsahu viditelné části spektra, případně jeho ultrafialové a infračervené oblasti, využívající účinku energie fotonů nachází široké uplatnění v mnoha oborech moderní medicíny. V oblasti léčby chronických i akutních ran dosahuje podle celé řady studií i klinických zkušeností mimořádných výsledků (Vanscheidt, 2002).


Mezi hlavní výhody metod fototerapie patří neivazivnost, snadná aplikace, možnost aplikace i v domácích podmínkách a také nízká cena celkové léčby (oproti běžné léčbě).

Léčba světlem - tzv. fototerapie využívá jednak nepolarizované záření (UV, nepolarizované světlo, IR) nebo záření polarizované (laser, biolampa). Použití polarizovaného světla oproti světlu nepolarizovanému podle celé řady odborných studií i na základě klinické praxe vykazuje možnosti úspěšného a efektivního použití téměř ve všech oblastech medicíny (Fenyö et al, 2002). Odborná i laická veřejnost je v současné době poměrně dobře seznámena s možnostmi a účinky terapie laserem, méně pak s možnostmi tzv. biolamp. 

To i přes fakt, že v odborné literatuře dnes nalézáme velké množství studií, které se touto problematikou zabývají (Gvozdjáková et al, 2005)

Účinky biolamp se v zásadě s laseroterapií kryjí, i když v mnoha ohledech nedosahují úrovně efektivity léčebného použití laseru. Jeho aplikace je ovšem spojena s přísnými aplikačními a bezpečnostními pravidly, která umožňují použití pouze ve zdravotnických zařízeních a to výhradně odborně proškoleným personálem. 

Tyto problémy a omezení řeší nová generace zařízení, která má účinnost laseru, jejíž používání je bezpečné a aplikace velmi snadná. Metoda kombinující tyto přednosti a vykazující vysokou efektivitu je v současné době uváděná jako metoda „Fotonyx“. Nové systémy fototerapie tak spolu s efektivitou odpovídající téměř plně laserovým zařízením přinášejí další výhody:

HLAVNÍ VÝHODY

 • nižší pořizovací cena
 • úplná absence rizika poškození pacienta při neodborné manipulaci
 • možnost využívat zařízení v domácích podmínkách
 • bez nutnosti dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, která znesnadňují praktickou obsluhu laseru a ve své podstatě tak znemožňují jejich využití v domácích podmínkách.

Léčebné využití této nové generace systémů fototerapie tak kombinuje vysokou terapeutickou efektivitu polarizovaného světla, úplnou bezpečnost (z hlediska techniky použití i absence vedlejších účinků) a snadnost aplikace (jak v klinických tak domácích podmínkách).

Kromě celé řady studií zaměřených na využití polarizovaného světla u širokého spektra indikací a jeho účinnost, existují i experimentální studie, které zkoumají specifické i nespecifické fyziologické mechanismy účinku na buněčné i organické úrovni.

Fyziologické mechanismy účinku fototerapie:

 • aktivace produkce ATP,
 • podpora multiplikace kolagenových vláken,
 • stimulace produkce specifických enzymů podílejících se na buněčné regeneraci,
 • stimulace lymfatického systému,
 • stimulace rozvoje nových krevních cest,
 • stimulace zvýšené DNA a proteinové syntézy na buněčné úrovni.

(Barter, 1997)


Specifické účinky fototerapie:

 • analgetický,
 • okální změny v potenciálech buněčných membrán neuronů v PNS vedoucí ke snížení podnětového prahu,
 • produkce beta-endorfinů (příp. nespecifických opioidů),
 • protizánětlivý,
 • snížená tvorba prostaglandinů v tkáních,
 • biostimulační,
 • stimulace mitochondriálních systémů,
 • akcelerace metabolických procesů,
 • stimulace produkce T-lymfocytů.

Prvním revolučním zařízením na světovém trhu, které využívá spojení efektivity léčebného využití laseru a biolamp, jsou přístroje řady Biostimul společnosti Biotherapy. Jedná se o systémy světelné terapie pro domácí i klinické účely, které využívají energii vysoce polarizovaného červeného diodového světla.

Nová generace systému fototerapie vykazující efektivitu laseroterapie a mající přednosti biolamp tak otvírá zcela nové možnosti v neinvazivní, ekonomicky téměř nenáročné a především pro pacienta nezatěžující léčbě a prevenci celé řady akutních i chronických zdravotních stavů.

Systémy BIOSTIMUL navazují na současné výzkumy o využití a efektivitě laseru i tzv. biostimulačních lamp a využívá novou metodu tzv. progresivní fototerapie FOTONYX.

Ta, jako zdroj světla, využívá speciální vysoce svítivé led diody s červeným monochromatickým světlem a speciální polarizační fólii, což umožňuje více než dvojnásobnou hloubku průniku (viz dále) do měkkých tkání a míra polarizace je díky kombinaci unikátních technologii jen o 2% nižší než u biostimulačních laserů!

Polarizované světlo metody FOTONYX (tedy u systémů BIOSTIMUL) je tzv. studené, tudíž neprohřívá, což je terapeuticky zvláště důležité např. při léčbě zánětů. Toto světlo je nekoherentní a díky tomu nejsou potřeba speciální bezpečnostní a hygienické podmínky. 

Systémy BIOSTIMUL využívající metodu FOTONYX tak svou jedinečnou technologií otevírají nejen moderní medicíně, ale i široké veřejnosti možnost využívat vysoké efektivity moderních fototerapeutických postupů.

Kde Biostimul POMÁHÁ ???

Afty, Akné, Alergie, Angína, Artritida, Artróza, Astma

Bechtěrevova choroba, Bércové vředy, Bolest, Bolest kloubů, Bolest uší, Bolest zubů, Bolest hlavy, Bolest páteře, Bolest trojklaného nervu, Bradavice


Celulitida, Chřipka, Cukrovka, Cystická fibróza, Deprese  

Dna

Ekzémy, Erekce

Frigidita

Hematomy

Jizvy (pooperační)

Karpální tunely, Kašel, Klimakterium, Kloubní obtíže, Kontuze, Křečové žíly, Krvácení z nosu

Ledvinová kolika, Lupenka

Menstruační potíže, Meziprstní plísně, Migréna

Nachlazení, Neplodnost, Neštovice, Nízký tlak, Noční pomočování

Obrna lícního nervu, Oděrky, Opařeniny, Opary, Ostruha patní kosti, Otlačeniny, Otok, Otoky

Parkinsonova nemoc, Pásový opar, Plísňová onemocnění, Podpora imunity, Popáleniny, Poranění prsní bradavky, Poranění vazů a šlach, Poruchy laktace, Poruchy spánku, Povrchová poranění, Premenstruační syndrom, Proleženiny, Prostata, Průjmy 

Revma, Roztroušená skleróza, Rýma

Strie, Svalové spazmy, Svaly

Tenisový loket, Tukové výrůstky

Vlasy, Vrásky, Vřed, Vysoký krevní tlak

Zácpa, Zánět, Zánět močových cest, Zánět nehtového lůžka, Zánět nosních dutin, Zánět očního víčka, Zánět prsu, Zánět středního ucha, Zlomeniny, Žaludeční vředy, Žilky v obličeji

Novinky

Wi-Fi

10.10.2018

Nyní v čekárně našich ordinací v Zábřehu můžete také zdarma používat Wi-Fi

Facebook


Zajímavé odkazy

Shi atsu Pavel Dohnal

 

 

Akce

Nabízíme:
-komplexní vyšetření zdraví na diagnostickém přístroji Sensitiv Imago za 1.000 Kč!Na vyšetření si rezervujte asi 2 hod. Vašeho času. 

Kde nás najdete


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2012 - 2022 Celomed